Piesza Pielgrzymka z Płocka do Niepokalanowa
w Intencji Trzeźwości Narodu
Grupa Tęczowa II

 
 
   
 
strona główna
trasa
regulamin
śpiewnik
wspomnienia
świadectwa
księga gości
galeria zdjęć
kontakt
 
 

regulamin

REGULAMIN PIELGRZYMKI

1. Uczestnikiem pielgrzymki jest tylko ten, kto jest zapisany, posiada kartę uczestnictwa, skromny ubiór i zachowuje niniejszy regulamin.

2. Motywem podjęcia pielgrzymiego trudu powinny być względy religijne, nie wyklucza się też racji rzetelnych poszukiwań, ale zawsze ze świadomością znoszenia trudów i niewygód, w duchu modlitwy i ofiary, cierpliwości i pokuty, z nadzieją i radością.

3. Pielgrzymkowa służba zdrowia udziela pielgrzymom doraźnej pomocy bezinteresownie, lecz nie ponosi kosztów leczenia i transportu chorych. Wszystkie osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo przy zapisie pozostawić pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności.

4. Chorzy nie mogący iść o własnych siłach mogą korzystać z samochodu sanitariatu za specjalna przepustka, wydaną przez lekarza lub odpowiednie osoby do tego upoważnione.

5. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu bagażowego, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi i odpoczynku. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd.

6. Przed Pielgrzymką lub w czasie drogi należy odbyć spowiedź świętą. Program Pielgrzymki to codzienna Msza św., wspólne modlitwy i śpiewy, konferencje i rozważania, milczenie i dyskusje.

7. Na Pielgrzymkę zabiera się różaniec, śpiewnik, dokumenty tożsamości, kartę uczestnictwa, kilka zmian bielizny osobistej, dobrze rozchodzone obuwie, kilka par skarpet z włókien naturalnych, płaszcz nieprzemakalny, nakrycie głowy, śpiwór lub koc, jeśli to możliwe także namiot, chlebak, łyżkę i nóź, kubek, przybory toaletowe, niezbędne środki sanitarne, leki osobiste i opatrunki oraz inne rzeczy według swoich potrzeb.

8. Dla wyrażenia i podkreślenia wzajemnej bliskości pielgrzymi zwracają się do siebie zwrotami: Brat, Siostra.

9. To, co wypełnia treść całej Pielgrzymki, to podstawowe prawo chrześcijańskie - MIŁOŚĆ BOGA I BLIŹNIEGO. Wszyscy spieszymy sobie z pomocą i życzliwością na trasie, na postojach, w miejscach noclegów - WSZĘDZIE.

10. Zabrania się:
• Uczestnictwa w Pielgrzymce osobom nie posiadającym intencji i pragnienia wzięcia udziału w wydarzeniu religijnym Nie jest to rajd turystyczny czy wyprawa krajoznawcza.
• Spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.
• Noclegów koedukacyjnych (nie dotyczy małżeństw katolickich).
• Podwijania koszul i noszenia ekstrawaganckich ubiorów podkoszulek, krótkich spodni itp.
• Używania odbiorników radiowych i telewizyjnych, telefonów komórkowych i odtwarzaczy mp3.
• Posiadania i używania cennej biżuterii.
• Rozbijania namiotów przed przyjściem całej Pielgrzymki na miejsce noclegu.
• Zanieczyszczania trasy, miejsc postojów i miejsc noclegowych. Do tego celu są wyznaczone specjalne miejsca.
• Wyprzedzania czoła Pielgrzymki (Krzyża).
• Posiadania własnego transportu towarzyszącego. Prawo udziału w Pielgrzymce maja tylko pojazdy posiadające specjalna przepustkę wydana przez Kierownika Pielgrzymki.
• Spożywania lodów.
• Ponadto zabrania się wszelkich innych postaw i zachowań, które zakłócałyby pokutny i religijny charakter pielgrzymki.

11. Nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymkowego wyklucza uczestnika ze wspólnoty pielgrzymkowej.

12. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownik pielgrzymki.

13. Przyjęcie karty pielgrzyma jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Pielgrzymka ma charakter pokutny, dlatego organizatorzy proszą wszystkich pielgrzymów o szczególne przestrzeganie regulaminu.

Kierownik pielgrzymki

 
 
 
trasa | regulamin | śpiewnik | wspomnienia | świadectwa | księga gości | galeria zdjęć | kontakt
Freelance Web Designer